PR

Elefanten løser selv en række PR-opgaver og henter forstærkninger i sit netværk på de mere komplicerede – fx. krisehåndtering i relation til pressen – som den også gerne involverer sig i.

Da elefanten altid forsøger at tænke i “meaningfull marketing”, går der i dens arbejde en lige linie fra produkt-, brand- og corporate activations til pleje og styrkelse af omverdensrelationer.