Uddannelse
• Cand. mag. i dansk og kunsthistorie, Aarhus Universitet

Videreuddannelse
• Enkeltfag i idehistorie og filosofi, Aarhus Universitet
• En række specialdesignede undervisnings-
foriøb i strategisk tænkning, brandmanagement, international kommunikation, film og kreativ problemløsning i Ogilvy & Mather (New York, Barcelona, Zürick, Stockholm, London. København) 1986-2000

• Studieophold på Ogilvy i New York og Barcelona.

• En lang række intensive kurser i filmdramaturgi ved bl.a. Mogens Rukow, Pelle Berglund og Ola Olsson.

Forskning
• Scholarstipendium i fascistisk æstetik og byplanlægning, Aarhus Universitet

• Specialeafhandling om fascisme, arkitektur, byplanlægning og massemanifestationer (Berlin)

• Kandidatstipendium i fin-de-siecle kultur, Aarhus Universitet

Undervisning (formidling)
• Aarhus Universitet: Videnskabsteori, æstetik, fascistisk æstetik, usamtidighed og kultur, storbyens kultur og reklamens æstetik

• Løbende gæstelærer ved Institut for  Informations- og Medievidenskab  Aarhus Universitet  85-2005:
• Gæstelærer ved Industrielt Design, Arkitektskolen i Aarhus

• Afholdelse af Workshops om branding og kommunikation for Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet (2003-06)
• Medplanlægger af og -underviser på et tværhumanistisk fag om ‘Oplevelsesøkonomi’ på Aarhus Universitet i samarbejde med ph.D. Søren Buh! Pedersen, CBS og Britta Timm Knudsen, Aarhus Universitet. Herunder evaluator af de studerendes feltarbejder (2005)

• Sprog og kultur på reklameskolen (DRB).

• Løbende oplæg og foredrag om branding på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.
• Gæstelærer i strategisk branding på faget oplevelsesøkonomi Aarhus

Universitet
• Gæstelærer på Arkitektskolen Aarhus ved Marianne Stockholm og professor Uffe Lenz
(2007 -9)

Fuldtidsstillinger
• 82-85: Forsker, Aarhus Universitet (kandidatstipendium)

• 85-2005: Tekstforfatter, strateg og planner i Ogilvy & Mather, Denmark

• 2005 ff: CEE RedElephant og 2012: CEE Snabel Press

Sideløbende bi- og småjobs
• Censor i dansk og kommunikation på alle landets universiteter fra 1985 og fortsat. Herunder i oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet.

• Censorformand for det landsdækkende censorkorps for kommunikation og humanistisk informatik, herunder oplevelsesdesign på Aalborg Universitet fra 2006 og fortsat.

• Censorformand for Europastudier og Internationale Studier, Aarhus Universitet 2002-06 og 2010 ff

• Vejleder for afgangsprojekter på Aarhus Business School

• Del af arbejdsgruppe til afholdelse af brobygger-seminar Branding af Aarhus sammen med bl.a. Steen Bergh, turistdirektør i Aarhus og Aarhus Universitet (2003)

• Freelance skribent ved bladet
Markedsføring (86-92)

Con amore og tillidserhverv
• Strategisk sparring med Svalegangen Teater (2007)

• Med-initiativtager til oprettelse af danske reklamebureauers forening, Creative Circle, herunder indstiftelsen af prisen, Guldkornet (94) og bestyrelsesmedlem.

• Initiativtager til og redaktør af SALT, et tidsskrift udgivet af Ogilvy & Mather.

• Konsulent for – og redaktør af filosofi-serien ‘Alle tiders Tanker’, Forlaget Modtryk (2001-3). Udgivelser af Steen Brock om Niels Bohr, Hans-Jøgen Schanz om Platon, Ole Morsing om Søren Kierkegaard, Anne Lotte Mørch om Aristoteles, Hans Jørgen Thomsen om Sartre, Hans-Jørgen Schanz om Menneskerettigheder, Gorm Harste om Habermas.

• Jury medlem i Dansk Reklamefilms, Arnold, Creative Circles Guldkorn og TV2’s, Den gyldne Hane.

• Redaktør af temabøger om bl.a mode på forlaget Modtryk og medlem at kulturredaktionen (82-88)

• Initiativtager til Nordisk Instituts tidsskrift, LÆS og medlem af redaktionen for tidsskriftet (82-84)